Zostera marina / ålegras
Zostera marina

BB_20200804_0252 / Zostera marina / ålegras <br /> Zostera marina
X
 
Zostera marina / ålegras
Zostera marina
Ålegras er en av svært få marine blomsterplanter. Den vokser på sand- eller mudderbunn i grunne områder, hvor det kan danne store undervannsenger. Ålegras vokser normalt ned til ca. 10 m dyp, og på flat bunn opp mot 10° helningsvinkel. Større forekomster av undervannsenger er uvanlige og dels sjeldne og naturtypen inneholder flere spesialiserte arter, samfunn, rødlistearter. Ålegrasenger og andre sjøgrasområder er svært produktive og regnes som viktige marine økosystemer på verdensbasis. Undervannsenger er ofte viktige næringssøkområder for sjeldne fuglearter. Kilde: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Miljoovervakning/Kartlegging-av-natur/Kartlegging-av-naturtyper/Marine-naturtyper/Oversikt-marine-naturtyper/Alegrasenger/
Lyngøya, Lyngør, Raet nasjonalpark, Tvedestrand, Agder, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (6997x4373px)
BB_20200804_0252