Lepidium latifolium / Strandkarse

BB_20180604_0019 / Lepidium latifolium / Strandkarse
X
 
Lepidium latifolium / Strandkarse
Strandsone i indre Oslofjord som er sterkt påvirket av den fremmede planten strandkarse og ulike naturinngrep, som utfylling av masser, småbåthavn og gang-/sykkelvei. Strandkarse finnes naturlig i deler av Sørøst-Europa og Vest-Asia. Planten kom til landet som blindpassasjer, først med ballast og senere som forurensning i kornimport. Fra 1980-tallet har antall forekomster økt sterkt, og i dag finnes arten i store mengder i strandsonen fra Østfold til Aust-Agder. Strandkarse fortrenger andre, til dels sårbare og truede arter i grusstrand-, strandeng- og tangvollsamfunn. Arten kan påvirke egenskapene til jordsmonnet og ”forbedre” jorda til sin egen fordel. Den ser ut til å ha en konkurransemessig fordel fordi den har evne til å ta opp og gjøre mer nitrogen tilgjengelig enn det vegetasjonen den erstatter greier. Kilde: Artsdatabanken.
Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4599x6891px)
BB_20180604_0019