BB_20160418_0585
X
 
Bildet viser hogd kantsone med bjørk og svartor langs en bekk, som var en viktig jerpebiotop. I fremtiden vil grana ta over og området vil bli lite egnet for jerpe.
Sigdal, Buskerud, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2832x4256px)
BB_20160418_0585