BB_20170820_0307
X
 
Flatehogd kantsone langs bekkedrag, som tidligere var kartlagt som en verdifull naturtypelokalitet. Hogst av slike områder forringer naturkvaliteter og bidrar til å redusere bekkers evne til å holde tilbake flomvann og begrense erosjon.
Holtbråten, Frogn, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x2394px)
BB_20170820_0307