Arctium tomentosum / Ullborre

BB 10 0403 / Arctium tomentosum / Ullborre
X
 
Arctium tomentosum / Ullborre
Bildet viser en stor og tett bestand av ullborre. Ullborre er en toårig fremmed kurvplante som blir opptil 120 cm høy. Som andre borre-arter har frøkapselen små krokar som lett festar seg til dyr og mennesker og på den måten kan spre seg effektivt. Frøkapselens egenskaper har gitt namn til borrelåsen. Ullborre hører hjemme i Europa og Vest-Asia og er trolig kommet inn til Norge med ulike transporter rundt midten av 1800-tallet.
Frognerbekkdalen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2805x4223px)
BB 10 0403