SIG_6983
X
 
Bleikfiol har en begrenset antall forekomster, en trolig fragmentert utbredelse, pågående tilbakegang i sårbare naturtyper. Arten vokser i flomsonen ved sjøer, tjønner og til dels elver, oftest på grus eller sand.
Steinsfjorden, Hole, Buskerud, Norway
09.06.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3341x5005px)
SIG_6983