KA 01 00 0366
X
 
Imsdalen i Ringebu kommune innehar store kvaliteter knyttet til biologisk mangfold i barskog. Her er bildet tatt fra vestsiden av dalen i det som er urskogsnær granskog. På andre siden ser en over på urskogsnær furuskog.
Imsdalen, Ringebu, Oppland, Norway
Kim Abel
Dias (886x581px)
KA 01 00 0366