Lepidium latifolium / Strandkarse (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB 13 0502 / Lepidium latifolium / Strandkarse
X
 
Lepidium latifolium / Strandkarse (SE)
Strandkarse i blomst. Arten finnes naturlig i deler av Sørøst-Europa og Vest-Asia. Strandkarse kom til landet som blindpassasjer, først med ballast og senere som forurensning i kornimport. Fra 1980-tallet har antall forekomster økt sterkt, og i dag finnes arten i store mengder i strandsonen fra Østfold til Aust-Agder. Strandkarse fortrenger andre, til dels sårbare og truede arter i grusstrand-, strandeng- og tangvollsamfunn. Arten kan påvirke egenskapene til jordsmonnet og ”forbedre” jorda til sin egen fordel. Den ser ut til å ha en konkurransemessig fordel fordi den har evne til å ta opp og gjøre mer nitrogen tilgjengelig enn det vegetasjonen den erstatter greier. Kilde: Artsdatabanken.
Bestumkilen, Oslo, Oslo, Norway
Digitalt bilde (3000x3748px)
BB 13 0502