SIR_2454
X
 
Artsrik eng som slås med en tohjuls slåmaskin, et skånsomt redskap som gir liten skade på sårbar flora. Slått med en slik maskin kan på artsrike enger erstatte den tidligere ljåslåtten på en mer effektiv måte.
Øvre Gunleiksrud, Tinn, Telemark, Norway
26.07.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4055x2615px)
SIR_2454