BB 14 0045
X
 
Bruk av støyskjermer er et viktig tiltak for å redusere støybelastning og støyplager for de som har tilhold langs mye trafikerte veier: Bildet viser to murskjermer og en treskjerm langs en motorvei.
E6 v/Helsfyr, Oslo, Oslo, Norway
16.05.2014
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2765x2443px)
BB 14 0045