Matteuccia struthiopteris / Strutseving

KA_06_1_0660 / Matteuccia struthiopteris / Strutseving
X
 
Matteuccia struthiopteris / Strutseving
Rike og fuktige søkk er viktige lommer for biologisk mangfold. Her er det en nøkkelbiotop fra Semsvannet landskapsvernområde med rik gråor-heggeskog og en av Askers største forekomster av junkerbregne. Bregen en ser mest av i bildet er en annen art som heter strutseving som er langt vanligere.
Semsvannet, Asker, Akershus, Norway
19.05.2006
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_06_1_0660