KA_05_1_3888
X
 
Gamle grantrær med grov bark er viktige substrater for mange arter av bl.a. knappenålslav og andre skorpelaver. Ekstra viktige blir de når de står på steder som har en høy luftfuktighet i store deler av året. Her er bildet tatt i bekkekløfta med elva Tverråa i Verdal kommune. På denne stammen vokser bl.a. skorpelaven granbendellav Bactrospora corticola.
Tverråa, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway
14.06.2005
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_05_1_3888