BB 15 0081
X
 
Parsellhage med lokal matprodusjon i bymiljø bidrar til trivsel i nærmiljøet og reduserer noe av behovet for import av mat.
Egebergløkka, Oslo, Oslo, Norway
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3886x7084px)
BB 15 0081