DSC_7151
X
 
Boreal kystregnskog, fuktig granskog som huser flere sjeldne og utryddingstruede lavarter. Naturtypen finnes kun i kyststrøkene i Trøndelag og sør i Nordland og er internasjonalt truet. Bildet er fra ravineområdene ved Fiskemfoss langs Namsen.
Fiskumfoss naturreservat , Grong, Nord-Trøndelag, Norway
20.09.2004
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1362x1977px)
DSC_7151