BB 14 0044
X
 
Bruk av støyskjermer er et viktig tiltak for å redusere støybelastning og støyplager for de som har tilhold langs mye trafikerte veier. Her vises en gjennomsiktig glasskjerm langs en motorvei.
E6 v/Skullerud, Oslo, Oslo, Norway
12.05.2014
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3853x2713px)
BB 14 0044