BB 12 0243
X
 
Fugleskjulet ved Østensjøvannet er et tilretteleggingstitlak som er godt skjult i takrørskogen. Her får man oppleve vannfuglene på nært hold og får god oversikt over vannet, samtidig som fuglene skjermes og slitasje og annen skade begrenses. Turveien i forgrunnen benyttes av tusenvis av mennesker som bor i nærmiljøet. Det er planer om å flytte turveien, slik at våtmarka bli mindre belastet.
Østensjøvann naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
28.10.2012
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3690x1547px)
BB 12 0243