BB 06 0071
X
 
Grov, hul eik i en gjengrodd havnehage. Hule og gamle eiker utgjør svært viktige livsmiljøer for mange insekter, sopp og lav som ikke lever i andre miljøer. En del av disse er truet.
Danmark naturreservat, Frogn, Akershus, Norway
14.05.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1856x2996px)
BB 06 0071