BB 05 0354
X
 
Glomma, norges lengste elv, er delvis isfri om vinteren. Elva er derfor en av norges viktigste overvintringsområder for vannfugl, spesielt svaner og ender. Her vises et halvåpent beitelandskap ned mot elva.
Glomma v/Nes kirkeruiner, Nes, Akershus, Norway
30.01.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2908x1928px)
BB 05 0354