KA_05_1_6617
X
 
Solem naturreservat er ett av Norges verneområder med boreal kystregnskog. Her er det fuktig granskog som huser flere sjeldne og utryddingstruede arter som bl.a. trønderlav (Erioderma pedicellatum) og granfiltlav (Fuscopannaria ahlneri).
Solem, Grong, Nord-Trøndelag, Norway
24.08.2005
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_05_1_6617