KA_05_1_5507
X
 
Tømmervika i Semsvannet landskapsvernområde er et viktig våtmarksområde med flere sjeldne arter av starr og insekter. I bakgrunnen kan en se skrentene under Hagahogget som er vernet som naturreservat.
Tømmervika, Asker, Akershus, Norway
20.09.2005
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_05_1_5507