KA 01 00 0129
X
 
Stemningsbilde fra Åstad naturreservat i Asker kommune. Langs rolige partier i bekker og elver hvor det er høyt grunnvannsnivå trives gråor-heggeskogen. Gråor-heggeskogen er viktige levesteder for bl.a. mange kravstore arter av karplanter, moser og sopp. Spesielt verdifulle er dødvedrike miljøer.
Åstad, Asker, Akershus, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (800x525px)
KA 01 00 0129