KA_07_1_p0593-0596
X
 
Oversiktsbilde over de Østre deler av Kolsås/Dælivann landskapsvernområde. Området er meget interessant både geologisk, biologisk og historisk. Her er bildet tatt i overkant av Stein gård i nordenden av landskapsvernområdet.
Dælivann, Bærum, Akershus, Norway
09.05.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (8357x2218px)
KA_07_1_p0593-0596