Antall bilder funnet: 3
BB 05 0094 / Phragmites australis / Takrør <br /> Typha latifolia / Brei dunkjevle
BB 05 0078 / Cygnus cygnus / Sangsvane <br /> Typha latifolia / Brei dunkjevle
BB 05 0351 / Typha latifolia / Brei dunkjevle
X