Phragmites australis / Takrør
Typha latifolia / Brei dunkjevle

BB 05 0094 / Phragmites australis / Takrør <br /> Typha latifolia / Brei dunkjevle
X
 
Phragmites australis / Takrør
Typha latifolia / Brei dunkjevle
En næringsrik, grunn dam som gror raskt igjen bredt dunkjevle (Typha latifolia) og takrør (Phragmites australis). Dette er samtidig viktige hekkeområder for kjerrsangere og riksefugl.
Vadedammen ved Østensjøvann, Oslo, Oslo, Norway
24.04.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2740x1758px)
BB 05 0094