SIG_9756
X
 
Gammel brannpåvirket lavlandsfuruskog på grov morene. Lavlandsfuruskog med gamle trær og død ved er svært sjeldent i hele Skandinavia og viktig for svært mange rødlistede arter.
Midtstrondbekken naturreservat, Tinn, Telemark, Norway
01.09.2017
Sigve Reiso
Digitalt bilde (6016x4016px)
SIG_9756