SIG_3028
X
 
Død ved av gran i gammel fjellgranskog.
Lauvhøgdi naturreservat, Tinn, Telemark, Norway
19.09.2018
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5448x3637px)
SIG_3028