SIG_9271
X
 
Her ser man tydelig forskjell på urterikdommen i beitemark (venstre) og slåttemark (høyre). Blomsterrikdommen i slåttemarkene er viktig for en rekke pollinerende insekter.
Tessungdalen, Tinn, Telemark, Norway
30.07.2017
Sigve Reiso
Digitalt bilde (6016x4016px)
SIG_9271