Drymocallis rupestris / Hvitmure (EN)

EN
Sterkt truet
KA_160509_32 / Drymocallis rupestris / Hvitmure
X
 
Drymocallis rupestris / Hvitmure (EN)
Hvitmure finnes i Norge bare noen få steder innerst i Oslofjorden. Her vokser den på strandenger, strandberg og kalkrike enger. Bildet viser et eksemplar fotografert i Italia.
Garda, Iyaly
Kim Abel
Digitalt bilde (3513x4391px)
KA_160509_32