SIG_0278
X
 
Øvre Pasvik er en av kjerneområdene for gammel furuskog i Norge, her finnes betydelige areal med gammel furuskog, svært lite påvirket av skogbruk.
Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark, Norway
26.09.2017
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3764x5638px)
SIG_0278