SIG_0208
X
 
Øvre Pasvik er en av kjerneområdene for gammel furuskog i Norge, her finnes betydelige areal med gammel dødvedrik furuskog, svært lite påvirket av skogbruk.
Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark, Norway
26.09.2017
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5384x3594px)
SIG_0208