BB 14 0345
X
 
Vindkraft er en viktig energikilde. Samtidig kan bygging av vindmøller medføre inngrep biologisk verdifulle naturområder og verdifulle landskap, og utgjøre en risikofaktor for kollisjoner med de mange fugler som forekommer langs kysten. Bildet viser et informasjonsskilt og en av vindmøllene i Lista vindkraftverk.
Rundjordsvannet, Lista, Farsund, Vest-Agder, Norway
Digitalt bilde (2525x3794px)
BB 14 0345