Campanula rotundifolia / Blåklokke

BB 08 0178 / Campanula rotundifolia / Blåklokke
X
 
Campanula rotundifolia / Blåklokke
Blåklokke er en flerårig plante med smale stengelblad, nyre- eller hjerteforma grunnblad. Den blir 10-40 cm høy ogblomstrer med blå klokker fra juli til september. Blåklokke trives i åpen mark med næringsfattig, skrinn og gjerne sur jord. Den er utbredt over hele landet opp til 2.050 moh.
Håøya, Frogn, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4206x2794px)
BB 08 0178