SIG_8013
X
 
Skrentene i Solbergfjellet naturreservat huser en spesiell kalkbergs- og rasmarksvegetasjon samt en særlig frodig kalkfuruskog både på kalkstein og overrislede granittbergarter. Lokaliteten inneholder flere sjeldne orkideer samt reliktforekomster av fjellplanter.
Solbergfjellet naturreservat, Nedre Eiker, Buskerud, Norway
03.10.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5120x3418px)
SIG_8013