Cotoneaster lucidus / Blankmispel (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB_20170918_0146 / Cotoneaster lucidus / Blankmispel
X
 
Cotoneaster lucidus / Blankmispel (SE)
Blankmispel er en opptil 2 m høy busk i rosefamilien som blir mye brukt som hekkplante. Bladene er rundt 5 cm lange, med ikke nedsenkete. Den kommer fra et lite område i Sentral-Asia. Blankmispel er den mest hardføre av de innførte mispelartene. Den er mye plantet i hager og grøntanlegg og har de siste 50 årene spredd seg stadig mer. Arten finnes i dag forvillet i alle fylker. Den kan etablere seg i en rekke ulike naturtyper, deriblant naturtyper hvor den kan fortrenge truede og sårbare arter. Dette gjelder spesielt i Oslofjordsområdet. Kilde: Artsdatabanken.
Blåsten, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3707x5560px)
BB_20170918_0146