Cotoneaster divaricatus / Sprikemispel (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB_20170918_0084 / Cotoneaster divaricatus / Sprikemispel
X
 
Cotoneaster divaricatus / Sprikemispel (SE)
Sprikemispel er en langlevd flerårig busk på rundt 2 meters høyde som stammer fra Kina. Den har rikelig frøformering. Fruktene spres med fugl. Arten ble innført som hagebusk på 1900-tallet, med meget rask ekspansjon fra slutten av 1900-tallet, Den invaderer en lang rekke skogtyper, skogkanter, kratt og åpen, grunnlendt mark. Den endrer sammensetningen av busksjiktet i krattvegetasjon, danner et nytt busksjikt i skogtyper som ikke har et naturlig slikt, og kan forstyrre balansen mellom busker med saftige frukter og de fuglene som utnytter og sprer disse. Kilde: Artsdatabanken.
Blåsten, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3989x7091px)
BB_20170918_0084