Berteroa incana / Hvitdodre (LO)

LO
Fremmedart
Lav risiko
BB_20200719_0439 / Berteroa incana / Hvitdodre
X
 
Berteroa incana / Hvitdodre (LO)
Kvitdodre er en fremmed flerårig urt med noe mattedannende vekst og med med stor frøreproduksjon. Arten er europeisk og vestasiatisk, som til Norge fra lengre sør i Europa. Arten har naturalisert seg i tørre, noe baserike enger og på grunnlende, i tillegg til at den finnes i et breitt spekter av skrotemark. Kvitdodre kom trolig inn tidlig på 1800-tallet, innført med såfrø, korn, transportmidler og kanskje ballastjord. Arten spredte seg raskt, hovedsakelig langs transportårer og ved industrianlegg. Den invaderer grunnlendt kalkmark, spesielt i Oslofeltet, og fortrenger stedegne arter, flere av disse sårbare eller truete. Arten er påfallende invasiv på tørr mark, og med mest negative effekter på baserik grunn. Kilde: Artsdatabanken
Bygdøynes, Bygdøy, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3712x4640px)
BB_20200719_0439