Echinops sphaerocephalus / Kuletistel

BB 07 0167 / Echinops sphaerocephalus / Kuletistel
X
 
Echinops sphaerocephalus / Kuletistel
Avblomstret kuletistel med modne frukter, klar til å spre sine frø. Kuletistel forviller og etablerer seg på ulike typer skrotemark, men også i flerårs-tangvoller og på grusmark nær havstrand, på grunnlendt mark på basisk grunn, og i kulturmarkseng som er forlatt. Den er rimelig ekspansiv og fortrenger stedegne arter der den danner større bestander, hovedsakelig på grunnlendt kalkmark i Oslofeltet. Planten hører naturlig hjemme i Mellom-Europa og Vest-Asia. Kilde: Artsdatabanken
Bygdøynes, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x4087px)
BB 07 0167