Cotoneaster divaricatus / Sprikemispel (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB_20171030_0012 / Cotoneaster divaricatus / Sprikemispel
X
 
Cotoneaster divaricatus / Sprikemispel (SE)
Bildet viser store mengder sprikemispel i høstfarger (både i forgrunnen og bakgrunnen), som har spredd seg i kantkratt og artsrik, grunnlendt, åpen kalkmark i Oslofjorden. Sprikemispel er en langlevd flerårig busk på rundt 2 meters høyde som stammer fra Kina. Den har rikelig frøformering. Fruktene spres med fugl. Arten ble innført som hagebusk på 1900-tallet, med meget rask ekspansjon fra slutten av 1900-tallet, Den invaderer en lang rekke skogtyper, skogkanter, kratt og åpen, grunnlendt mark. Den endrer sammensetningen av busksjiktet i krattvegetasjon, danner et nytt busksjikt i skogtyper som ikke har et naturlig slikt, og kan forstyrre balansen mellom busker med saftige frukter og de fuglene som utnytter og sprer disse. Kilde: Artsdatabanken.
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3671x5537px)
BB_20171030_0012