BB_20170519_0170
X
 
I forbindelse med skogsdrift merkes skog som ikke skal hogges eller der det skal tas andre spesielle miljøhensyn. Her det merket at en gammel sumpskog, kartlagt som verdifull naturtype, som skal spares for hogst for å ivareta biologisk mangfold. Slike hensyn inngår som en viktig del av skogbrukets miljøstertifisering.
Sørbyskogen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7360x4600px)
BB_20170519_0170