SIG_1265
X
 
Miljø fra en velutvikle rik sumpskog med høyt vannspeil, krevende flora, gamle trær og død ved.
Porsgrunn, Telemark, Norway
10.03.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (6016x4016px)
SIG_1265