BB_20160309_0006
X
 
Mudring, spregning og deponering av masser i fjordsystemer kan medføre betydelige miljø- og helsekonsekvenser. Her pågpår arbeider i forbindelse med utvidelse av farleden i indre Oslofjord, der det har vært mye debatt omkring trykkbølgenes effekter på dyreliv og faren for spredning av miljøgifter. Her pågår mudring utenfor Rådhusbrygga.
Tjuvholmen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4226x1762px)
BB_20160309_0006