BB 14 0047
X
 
Bruk av støyskjermer er et viktig tiltak for å redusere støybelastning og støyplager for de som har tilhold langs mye trafikerte veier. Bildet viser motorvei og en spesielt stor og buet støyskjerm, der det er brukt ulike materialer.
E6 v/Lindeberg, Oslo, Oslo, Norway
24.05.2014
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4090x2749px)
BB 14 0047