BB 07 0143
X
 
Mindre grusvei som er tilpasset det bølgende kulturlandskapet.
Hasle, Nesodden, Akershus, Norway
12.05.2007
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2592x3565px)
BB 07 0143