SR0_7570
X
 
Gammmel seterbygning og seterlandskap som fremdeles beites av sau og storfe. Skjesdalen i Brattefjell-Vindeggen.
Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde, Hjartdal, Telemark, Norway
02.07.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4014x2437px)
SR0_7570