KA_05_1_6287
X
 
Heimseteråsen naturreservat i Sigdal kommune er blant Nordens best dokumenterte områder med et meget høyt antall av rødlistede arter. En stor tetthet av død ved er en av grunnene til det rike mangfoldet av sjeldne arter. Her er det en grov furulåg som er gjenstand for undersøkelser.
Heimseteråsen naturreservat, Sigdal, Buskerud, Norway
12.11.2005
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_05_1_6287