KA_05_1_5829
X
 
Store nedbørsmengder på høsten har ført til at vannføringen i Tromsdalselva i Hoås statsallmenning er større enn normalt. Bratte sider gjør bekkekløfta gunstig for fuktighetskrevende arter av bl.a. lav og sopp.
Hoås statsallmenning, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway
03.10.2005
Kim Abel
Digitalt bilde (2336x3504px)
KA_05_1_5829