KA_130410_0854
X
 
Lakseoppdrett er en viktig næringsvei langs kysten vår. Næringen står imidlertid ovenfor store utfordringer blant annet når det gjelder å hindre rømning, hindre spredning av fiskesykdommer til villaks og holde lakselusnivået på et lavt nivå. Her er det et lakseoppdrettsanlegg rett utenfor Flekkefjord. I bakgrunnen kan en skimte vindmøllene på Lista.
Hidra, Flekkefjord, Vest-Agder, Norway
10.04.2013
Kim Abel
Digitalt bilde (5760x3840px)
KA_130410_0854