_SRE7488
X
 
Åpen grunnlendt kalkmark med små kalktørrenger, kalkberg og kalkfuruskog på Langøyas vestside. Langesund ses i bakgrunnen. Langøya er voksested for en rekke kalkkrevende og sjeldne arter.
Langøya landskapsvernområde, Bamble, Telemark, Norway
11.06.2008
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3872x2100px)
_SRE7488