_SRE1935
X
 
Boreal kystregnskog, fuktig granskog som huser flere sjeldne og utryddingstruede lavarter. Naturtypen finnes kun i kyststrøkene i Trøndelag og sør i Nordland og er internasjonalt truet.
Solem naturreservat, Grong, Nord-Trøndelag, Norway
28.11.2005
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3828x2428px)
_SRE1935