BB 14 0025
X
 
Oslo kommune har investert i busser som skal bidra med mindre utslipp av drivhusgasser og mindre lokal luftforurensning enn ordinære busser som går på diesel. Dette er en hybridbuss, som også bidrar med mindre støy ved lave hastigheter. Støyskjermen i bakgrunnen reduserer boligeiernes støyplager.
Helsfyr, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x2354px)
BB 14 0025